Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle | 06 17 72 47 33

O NS Kind - een hecht collectief rondom het kind

ONS Kind stelt het kind centráál. Dit betekent dat het kind in het centrum staat, tussen de beschermende handen van een ouder, opa of oma, tante, buurvrouw, juf, vriendin, etc. Jullie als ouders vormen de eerste 'beschermlaag' . Jullie zijn daarmee een belangrijke bron van informatie om de ontwikkeling van het kind ten tijde van de echtscheiding zo min mogelijk te belemmeren en zo optimaal mogelijk te beschermen.

De ervaring leert dat ouders het bijzonder toejuichen wanneer ze eenmaal de stap zetten naar een hulpverlener, ze niet " van het kastje naar de muur gestuurd willen worden ." Eigenlijk bedoelt men dan vaak te zeggen dat een goede regie wensen van experts of betrokken partijen.

samenwerken als    1+1 = 3

ONS Kind gaat uit van het principe 1+1 = 3. Als Kindbehartiger werken wij snel en effectief door met jullie af te stemmen wie er in het belang van het kind meekijken en meepraten. De Kindbehartiger zal daarbij desgewenst de regie nemen en met u en anderen een zogeheten 'rondetafeloverleg' organiseren die slagvaardigheid bewerkstelligt en ervoor zorgt dat alle handen om het kind zich samenvouwen en het kind hiermee een gevoel van veiligheid, voorspelbaarheid, duidelijkheid en rust krijgt.

Uitgangspunt bij elk besluit is "wat heeft het kind (en de ouder/verzorger) hier morgen voor voordeel bij?"

ouderschap als     2 / 2 =2

Elk kind heeft 2 ouders. Elk kent heeft in beginsel recht op deze beide ouders. Daar waar jullie als partners gaan scheiden, blijven jullie als ouders 100% intact ten opzichte van elkaar. Jullie delen samen een kind, maar het kind wil niet gedeeld wórden.

ONS Kind wil vanuit een meervoudige betrokkenheid aan beide ouders en het kind werkzaam zijn. In beginsel gaan wij ervan uit dat jullie als ouders niet willen dat het kind gedeeld wórdt , maar het jullie beider deel is .