Assendorperstraat 29, 8012 DE, Zwolle | 06 17 72 47 33

Stichting kwaliteit kindbehartiger

Om de kwaliteit te bewaken van de functie van Kindbehartiger, als de belangenbehartiger van kinderen in een scheidingssituatie, is de onafhankelijke Stichting Kwaliteit Kindbehartiger in het leven geroepen. De Stichting stelt nadere kwaliteitseisen aan het profiel van de Kindbehartiger, bewaakt de kwaliteit en houdt het Register van Kindbehartigers bij.

De Stichting Kwaliteit Kindbehartiger draagt zorg voor:

Het bewaken van de kwaliteit van het functieprofiel Kindbehartiger via   het Toetsingskader Stichting Kwaliteit Kindbehartiger;

Nader op te stellen kwaliteitseisen rondom de selectie en de functie van de   Kindbehartiger

Het voeren van het Register van Kindbehartigers;

Het voeren van het Klachtenreglement Beroepsorganisatie Kindbehartiger en de   afhandeling van klachten;

Op maat gemaakte verplichte training voor de beroepsgroep Kindbehartiger rondom   de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ;

Verplichte intervisie bijeenkomsten voor Kindbehartigers;

Verplichte supervisie bijeenkomsten voor Kindbehartigers door middel van eigen   inbreng van casuïstiek.


Beroepsorganisatie kindbehartiger

De medewerker van ONS Kind is geregistreerd bij de Beroepsorganisatie Kindbehartigers . Hiermee onderschrijft zij ook de missie, visie en kernwaarden.

ONS Kind is gehouden aan de Beroepscode Kindbehartiger en handelt conform het Protocol Kindbehartiger.